Kostnader

Stressrelaterad ohälsa och brist på engagemang är idag problemställningar som kostar näringslivet miljontals kronor varje år i form av sjukskrivningar, personalomsättning och sänkt produktivitet.

Stressrelaterad sjukskrivning kostar arbetsgivaren ca 400 000 SEK per medarbetare enligt arbetsmiljöverket. Det kostar mellan 50 000 – 400 000 SEK att ersätta en person som slutat på arbetsplatsen i ”onödan”. Att hitta stressfaktorer i tid (”spot stress”) innan skadan blivit för stor kan vara avgörande för om en organisation är framgångsrik eller inte.

Lagstiftning

Näringslivet ska proaktivt förhindra ohälsa genom att skapa organisatoriska och sociala förutsättningar som främjar trivsel, samarbete och hälsa.

Det finns idag ett flertal digitala verktyg för att arbeta med dessa frågor. Digitala verktyg bör inte ses som en ersättare av den fysiska dialogen utan som ett värdefullt stöd. Arbetsmiljöverket har tagit fram föreskrifter kring organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4. Föreskrifterna lyfter de lagkrav som finns på arbetsgivare, oavsett storlek, som bär huvudansvaret i att undersöka och följa upp arbetsplatsen på rätt sätt. Detta syftar främst till arbete med mål, arbetsbelastning och kränkande särbehandling.

Verktyg

Av alla testade verktyg är det ett som sticker ut.

Eletive är ett alternativ för medarbetarundersökning i framkant för driva dessa frågeställningar på organisations-, grupp- och medarbetarnivå. Eletive har tagit fram ett proaktivt verktyg för medarbetarundersökningar som kartlägger välmående och engagemang med bland annat realtidsåterkoppling, pulsfunktionalitet och avancerad segmentering.